Grand logo2013

Sånger för små öron är en ordlekskonsert där barnen får möta Klätterapan, Smilfinken, Snorvalpen och andra underfundiga filurer. Annika Cleo har tonsatt Nina Grans bok Dikter för små öron och tillsammans med Nicklas Lantz tar hon med sig barnen på ett musikaliskt äventyr i ordens värld. Konserten är lekfull och interaktiv, där målsättningen är att väcka barnens kreativitet och språkkänsla.

Föreställningen är 30 minuter lång och riktar sig till åldern 3-7 år.