Grand logo2013

Luckan Integration Borgå

Luckan Integration erbjuder information och rådgivning, workshops, sociala möten och mentorskap för invandrare. Vi har specialkompetens kring invandring på svenska.

Luckan Integration offers information and advice, workshops, social meetings and mentorship for immigrants. We have special expertise in integration in Swedish.

Link: https://integration.luckan.fi/

Luckan Integration Borgå, program hösten 2023

International Winter Bazaar
Saturday 25.11, 10:00 – 18:00, Porvoo Marketplace / Borgå torg

Stay tuned to our Facebook page for new events that may pop up!

FB: Link