Grand logo2013

Personalen

Grandin-hallitus

Verksamhetsledare
Cecilia McMullen
040 758 4951
cecilia.mcmullen@grand.fi

(Foto av Frida Lönnroos)

Anne-Johansson-Padilla

Kulturplanerare
Anne Johansson Padilla
040 510 1775
anne.padilla@grand.fi

Kulturproducent med Luckan ansvar
Juni Perttula

019 582 002 / 040 658 4450
040 758 4954

luckan@grand.fi

(Foto av Anette Sundström)

Barnkulturkoordinator
Ellu Öhman
barnkultur@grand.fi

Luckan Integration Borgå
Katerina Karlova
050 521 0093
integration.borga@luckan.fi

Publikvärdar
Sara Rautanen
Charlotta Brunberg
Barbro Bergma-Robertz

Tekniker
JKB Prodctions

Teknikasvarig
Lucas Lönnroos
040 082 8498
lucas.lonnroos@gmail.com

Övriga tekniker
Janne Björkroth
Frans Andersson
Sami Tammela