Grand logo2013

Vår mission

Vår mission, att erbjuda mångsidiga kulturupplevelser, berättar om Kulturföreningen Grands syfte och uppdrag. Kulturföreningen grundades för att möjliggöra kulturupplevelser såväl nationellt som lokalt för Borgåbor och Östnylänningar. Vi verkar som en plattform som såväl skapar som möjliggör kultur och möten. Vi odlar samarbete i regionen och bygger broar över språk- och kulturgränserna. Vi vill erbjuda kulturupplevelser för människor i alla livsskeden, oberoende av bakgrund.

Vår vision, att bli Borgås främsta kulturscen, sporrar oss i vårt arbete att forma och utveckla Kulturhuset Grand som möjligheternas kulturhus.

Våra tre främsta målsättningar för åren 2024-2025 är följande:

  • att utveckla en fungerande residensverksamhet för scenkonst. Genom att erbjuda övningsutrymme för fria scenkonstgrupper, skapar vi förutsättningar för nyskapande scenkonst i regionen samt erbjuder relevanta kulturupplevelser för den östnyländska publiken.
  • att utveckla vår utställningsverksamhet. Genom att satsa på ändamålsenlig och tillräcklig belysning och öka på utställningutrymmet genom att ta i bruk outnyttjade väggar ökar vi på Grands profil som konstgalleri. Med en förhöjdprofil får vi in mer kända konstnärer som genererar större intresse för Kulturhuset Grand som utställningsutrymme.
  • att skapa modeller för en hållbar verksamhet som kan motstå utmaningar från samhället. Genom en mångsidig affärsmodell där flera inkomstkällor beaktas och utgifterna stabiliseras och är förutsägbara skapar vi förutsättningar för en hållbar verksamhet. Fokus bör ligga på marknadsföring, samarbeten och projekt för att öka på intäkter och dela på fasta kostnader. Målet är en 3-3-3 modell där intäkter fås genom bidrag, försäljning och projekt medan utgifterna fördelas jämnare mellan hyror, löner och verksamhet.