Juni 2019: Linnea Fredriksson – Under ytan

Kläder är nånting vi tar på och av. Samma med känslor; somliga av dem vill man ta av och gömma undan i garderoben. Känslor kan vara svåra att tala om, till exempel stress, rädslor, skam och mental ohälsa. Installationen är en helhet som ger rum för tolkning och eftertanke. Att bli konfronterad av sina känslor kan vara smärtsamt. Därför är det dags att skrapa på ytan. Psykisk smärta tystas ner tillräckligt.

Linnea Fredriksson inleder sitt sista studieår inom bildkonst på hösten i Yrkeshögskolan Novia, Jakobstad. Linnea är hemma från Liljendal, Lovisa.

“Sedan hösten 2018 har jag arbetat med ett projekt där jag skapar en installation av kläder, som jag planerar att arbeta med kontinuerligt och utveckla ytterligare. Jag har valt kragskjortor eftersom de är tidlösa och passar in i många situationer, oftast då man behöver vara representativ. Men uttrycken i mina verk berättar en annan historia…”
– Linnea Fredriksson