April 2019: Optima-Kårkulla “Småfåglar och fågelholkar”

Optima-Kårkullas härligt kreativa utställning Småfåglar och fågelholkar finns till påseende i Grands aula under april månad.

Välkommen!