1.-30.11.2020: Johanna Lindholm
Veden Varaan – Waterbound
Maalauksia pinnan kahdelta puolen

Maalaus ja vesi kulkevat rinnakkain, toisiaan jäljittelevinä ja yhdistyvinä olomuotoina. Liikkeenä, pintana, muutoksena ja hallitsemattomuutena. Osana luontoa – peilikuvana ja voimana.

Vesi on ihmiselle alkukoti, kohtu, elämän tuoja ja elämän viejä. Vesi voi antaa kaiken, mutta on myös olevaisuudessaan välinpitämätön ja armottomuudessaan tasa-arvoinen. Luonnon väkevät elementit vain ovat, ja me ihmiset tarkkailemme, mukaudumme ja elämme kaiken
tämän, meitä suuremman, rinnalla ja osana sitä.

Maalaukseni käsittelevät vettä fyysisenä ja symbolisena elementtinä. Vedestä me tulemme ja veden varaan palaamme.

Johanna Lindholm