Porvoon Triennaali – Taiteilija Vappu Rossi
8.6-30.6 & 1.8-28.8.

KUKA OLET?
Olen Helsingissä toimiva kuva- ja mediataiteilija. Työskentelen useamman eri tekniikan parissa: valitsen teknisen toteutuksen sisällöllisten seikkojen perusteella. Usein lähtökohtana on tavalla tai toisella piirtäminen. Erityisesti minua kiinnostavat piirroksen tilalliset ja taiteidenväliset sovellukset sekä uusien teknisten innovaatioiden yhdistäminen perinteiseen käsivarapiirustukseen. Paikkasidonnaiset teokset ovat tärkeä osa työskentelyäni. Hakeudun mielelläni yhteistyöhön eri alojen tieteen- ja taiteentekijöiden kanssa.

Töitäni on ollut esillä gallerioissa, museoissa ja festivaaleilla ympäri maailman. Teoksiani löytyy useista tärkeistä kotimaisista kokoelmista. Olen valmistunut kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta ja taiteen kandidaatiksi Taideteollisesta korkeakoulusta.

Pääosassa tuotannossani on ihmisen kuva: inhimillinen tunne- ja aikaskaala; liikkeen, ruumiillisuuden, läsnä- ja poissaolon kysymykset.

 

MISTÄ TULET?
Tulen alun perin Joensuusta, Pohjois-Karjalasta, jossa asuin lukion loppuun saakka. Nyt asun ja työskentelen Helsingin Käpylässä.

MINNE MENET?
Olen menossa hetken kuluttua uimatreeneihin.
Pidemmälle skaalaten olen menossa projektista toiseen, teoksen ääreltä toiselle. Tällä hetkellä päiväni ovat täyteläisiä, mutta kiire tuottaa tällä hetkellä enemmän nautintoa kuin kauhua; vireillä on paljon erittäin kiinnostavia projekteja.

 

Mikä on unelmasi taiteilijana / miten haluat muokata maailmaa ympärilläsi?
Kaaoksen hoivaaminen, pysähtyminen – rakkauden, ruumiillisuuden, kuoleman, katoavaisuuden, ajan kulumisen ja muiden eksistentialististen peruskysymysten pohdiskelu ovat pääosassa työskentelyssäni.
Nämä suuntautuvat yhtä lailla itseni kuin muun maailman suuntaan.

 

Millaisen teoksen / teossarjan olet toteuttamassa Porvoon Triennaaliin?
Porvoon Triennaaliin kuuluu suuri yksityisnäyttelyni kulttuurikeskus Grandissa ja siihen linkittyvät paikkasidonnaiset seinämaalaukset Porvoon keskustassa.

Tuotannossani piirtäminen on keskeisessä osassa. Työskentelen piirustuslähtöisesti usein myös tehdessäni mediateoksia, valokaappeja tai maalauksia: raavin ja kaiverran enemmän kuin maalaan, ja työni ovat usein mustavalkoisia, vähintäänkin väriaskeettisia.

Grandin yksityisnäyttely on nimeltään ”Vappu Rossi: All Required”. Sen punaisena lankana toimivat suurikokoiset piirustukset, mutta esille tulee myös muita teoksiani. Suuri osa teoksista on jo valmiina olevia töitä, ja näyttely sisältää myös retrospektiivisiä elementtejä, mutta työstän näyttelyä varten vielä myös muutamia uusia teoksia. Mikäli se teknisesti saadaan järjestymään, kadun puolelle ulos Grandin julkisivun monitoreihin on määrä tulla esille mediateokseni ”Hyvästi, varjoinen”, joka pyörii ääniraitoineen Grandin edessä ympäri vuorokauden – siis myös öisin. Teokset voisivat olla parhaimmillaan juuri hämärän aikaan, mikäli ääniraita saadaan kuuluviin, sillä hiljainen sointupuhaltelu ja eläinten pienet pisteäänet toisivat torin laidan äänimaisemaan kiintoisen, maagisenkin lisän. Olen usein sijoittanut mediateoksia näyttelyitteni yhteyteen siten, että ihmiset voivat nähdä niitä baarista kotiutuessaan tai varhain aamulla töihin kulkiessaan. Mediateosteni tyyli on pohdiskeleva ja hiljaisen humoristinen, ja tällainen satunnainen altistuminen teoksille voi olla monin tavoin kiinnostavaa.
Perinteisen esillepanon lisäksi näyttelyyn kuuluu näyttävä kokonaisuus, luonnostapetti, joka rakentuu Grandin sisääntuloaulaan: sen seinät tapetoidaan luonnoksistani ja piirroksistani koostetuilla jättitulosteilla. Grandin edessä oleviin monitoreihin on määrä sijoittaa mediateokset, jotka pyörivät ympäri vuorokauden – siis myös öisin. Teokset voisivat olla parhaimmillaan juuri hämärän aikaan, mikäli ääniraita saadaan kuuluviin, sillä hiljainen sointupuhaltelu ja eläinten pienet pisteäänet toisivat torin laidan äänimaisemaan kiintoisen, maagisenkin lisän. Olen usein sijoittanut mediateoksia näyttelyitteni yhteyteen siten, että ihmiset voivat nähdä niitä baarista kotiutuessaan tai varhain aamulla töihin kulkiessaan. Mediateosteni tyyli on pohdiskeleva ja hiljaisen humoristinen, ja tällainen satunnainen altistuminen teoksille voi olla monin tavoin kiinnostavaa.

Näyttelyyn linkittyy joukko suuria seinämaalauksia, jotka toteutan suoraan kaupunkitilaan Porvoon keskustassa: keskustelua on ollut juuri Grandin edessä olevan taksikopin seinien maalauksista.
Aloitin teossarjan Porvoon vanhan kaupungin Mannerheiminsillan kupeessa jo vuonna 2016. Aiheena on rakennepiirustusten sarja Porvoon alueen kasveista ja eläimistä, mm. Porvoon Natura-alueen eliöistä; lajivalinnat lähtevät liikkeelle ympäristöhallinnon määritelmistä, suojelupäätöksistä ja direktiiveistä.

Ensimmäinen teos, joka toteutettiin Porvoon pre-triennaalissa kesällä 2016, oli vieraslaji, Citykani; ja toinen uhanalainen, suojeltava lietetatar, Persicaria Foliosa. Jälkimmäisen kasvinäytteen oli kerännyt Alvar Palmgren Porvoon Maarinlahdesta 1901, näyte kuuluu nyt Helsingin yliopiston kasvimuseon kokoelmiin. Näille teoksille suunnittelen jatkoa. Olen kuvannut kasvimuseon kokoelmista myös muita Porvoosta kerättyjä näytteitä tulevia piirustuksia varten. Kaniinin rakennepiirustuksen yksityiskohtiin sain apua eläintieteellisen museon luukonservaattorilta, jonka kanssa olen jatkanut yhteistyötä mm. laulujoutsenen luurankoon tutustuen: Suomen satavuotisjuhlan hengessä ajattelin toteuttaa ensimmäiseksi rakennepiirustuksen lentoon lähtevästä tai poikasiaan hoitavasta ikonisesta laulujoutsenesta. Joutsenen lisäksi jatkan alueen uhanalaisten kasvien sarjaa. Uudet maalaukset aloitan heti kesäkuun alussa 2017.

Haluatko tehdä vaikutuksen yleisöön / osallistaa heitä? Perustele.
Varsinainen näyttely Grandissa on perinteinen esillepano, mutta näyttely levittäytyy myös kaupunkitilaan. Näen hyvin kiinnostavaksi sen, että taide tulee myös kadulle, ulos näyttelytilasta. Seinämaalauksilta voisi johtaa maalattujen jälkien polku Grandin sisäänkäynnille. Polku koostuisi kasvinosista, lehdistä, ehkä eläinten jäljistä. Tämäkin on vielä suunnitteluvaiheessa.
Haluan ilman muuta tehdä vaikutuksen yleisöön. Tähän näyttelykokonaisuuteen en kuitenkaan varsinaisesti suunnittele interaktiivisia teoksia, vaikka yleisön osalllistaminen onkin ollut tärkeä osa monia projektejani.
Keskustelu ohikulkijoiden kanssa kuuluu toki oleellisena osana kadulle toteutettavien teosten luonteeseen. Viime kesänä Citykani-teoksesta kumpusi useita pitkiä keskusteluja mm. australialaisten ja brittiläisten turistien kanssa, ja moni suomalainenkin ohikulkija halusi ottaa kantaa aiheeseen.

Jos saisit täysin vapaat kädet, miten muuttaisit Porvoon kaupunkikuvaa?
Olen kotoisin muualta, ja minusta tuntuu vieraalta ulkoapäin mestaroida toisten lähiympäristöä, mutta esimerkiksi seinäteoksia toteuttaisin muutamaan tarkoin harkittuun paikkaan. Esitriennaalin yhteydessä taiteellinen johtaja esittelikin minulle näitä paikkoja; sillanaluset ja alikulut voisivat hyvinkin olla sopivia paikkoja julkiselle taiteelle.