Grand Ungdom
står för Kulturhuset Grands kulturprogram för unga. Programmen kan vara allt från teater, dans, musikföreställningar och olika verkstäder till föreläsningar med olika teman. Grand Ungdom finns här för dig som är ung i åldern 13-29 år och som kan behöva vägledning i livets olika skeden. Ungdomskulturkoordinatorn kan hjälpa dig med jobbsökning, CV-skrivande, att hitta en hobby eller en studieplats som passar dig mm.

UngKonstnär
är en utställningsform där unga i åldern 10-29 år får hänga upp sin konst i Kulturhuset Grands vindfång under en månads tid. Den unga konstnären får bekanta sig med utställningsverksamhet samt vad en vernissage är och hur den går till. Grand Ungdom stöder även den unga med upphängning, marknadsföring mm. kring utställningen.