LUCKAN UNGINFO

Handledning för ungdomar mellan 13-29 år

  • Lätt att komma in/besöka.
  • Handledningen är medmänsklig.
  • Handledningen sker genom att man tillsammans finner lösningar. Den unga får möjlighet att själv finna lösningen.
  • Den unga berättar för oss om sina önskemål angående aktiviteter och sin fritid.

Handledning och rådgivning
Vi erbjuder individuell handledning i frågor som berör t.ex. studier, jobb och fritid. Hör av dig per telefon eller e-post så bokar vi en tid då vi kan träffas. Utan tidsbeställning handleder ungdomsinformatören på Navigatorn, Mannerheimgatan 20 E, torsdagar kl 13-16.

Fråga
När de egna svaren inte räcker till, besök Fråga-sajten och ställ en fråga.
www.decibel.fi/

UngInfo har Skoljour i Ströhö och Lypa under hela läsåret.
Jämna veckor onsdagar kl 11-12 i Ströhö, Ojämna veckor onsdagar kl 11-12 i Lypa.

För mera information, kontakta UngInfos informatör NN eller borga@unginfo.fi.

VI FINNS TILL FÖR DIG!

Anna Jääskeläinen
tel. 050 4729 519
anna.jaaskelainen(at) luckan.fi

Ungdomsinformatör
UngInfo Borgå