Konstutställningarna i Kulturhuset Grand år 2021      

 Kulturhuset Grand vill erbjuda utställningsutrymme för både professionella konstnärer och amatörkonstnärer. De presumtiva utställarna kan ansöka om en utställningstid enligt följande:

Ansökning för år 2021
Ansökningen bör vara Kulturhuset Grand tillhanda senast 30.9.2020. Ansökningen kan skickas per brev eller inlämnas personligen till Kulturhuset Grand, Biskopsgatan 28,
06100 Borgå eller skickas per epost till adressen luckan@grand.fi. I den fritt formulerade ansökningen bör framgå utställarens namn, temat för utställningen samt önskemål om tidpunkt (månad) för utställningen. Dessutom bifogas en CV och bildexempel på konstnärens verk.

Juryn
En jury väljer utställarna för året. Juryn består av Leena Stolzmann, fd. rektor för Borgå Konstskola, Anne Laitinen, chef för Sibbo kommuns kulturtjänster samt Anne Johansson Padilla, verksamhetsledare på Kulturhuset Grand.

Beslut
Information om besluten meddelas i slutet av oktober 2020.

Utställningslokalen
Konstverken ställs ut i Grands aula. Aulan är öppen vardagar kl 10-17. Grand har stängt under jullovet samt i juli. Vindfånget erbjuds i första hand till barn och unga för deras utställningar.

Hyra
Grand debiterar ingen hyra för utrymmet, men uppbär en provision på sålda verk enligt överenskommelse.

Tilläggsinformation:
Anne Johansson Padilla, anne.padilla@grand.fi, tel. 019 582 002 (Grand-Luckan) eller 040 510 1775.