Luckan Integration

Information och handledning
Luckan Integration erbjuder information och vägledning för invandrare i Borgåregionen. Vi stöder invandrare i deras integrationsprocess och handleder i frågor om studiealternativ, språkkurser, jobbsökning och fritidsaktiviteter. Luckan Integration erbjuder också information om möjligheten att integreras på svenska i Borgå. Vi hjälper genom att söka svenskspråkiga kurser, föreningar och nätverk. Man kan boka en handledningstid eller ställa en direkt fråga genom att skriva till: integration.borga(at)luckan.fi.

Nätverksverktyget DÖRREN
DÖRREN hjälper invandrare som är arbetssökande eller jobbar med något som inte motsvarar kompetensen, att bygga egna nätverk inom sin bransch. DÖRREN hjälper invandrare att bygga upp ett professionellt nätverk som är viktigt då man vill komma in på arbetsmarknaden. Mera information på www.dorren.fi/sv

Evenemang
Vi ordnar också evenemang och kurser av olika slag. Luckan Integration samarbetar med olika aktörer i Borgå, MAP (Multicultural Association of Porvoo), Borgå Medborgarinstitut, Borgå folkakademi och Borgå invandrartjänster m.m.

Integrationskoordinator Niklas Grönroos, tel. 050 521 0093, integration.borga(at)luckan.fi


Information and guidance

Luckan Integration offers information and guidance for immigrants in the Porvoo region. We support immigrants in their integration process and help them in finding language courses, work or a free time activity. We also provide information about how to discover Swedish integration pathways. Through finding the right language course, networks and associations we try to suit the indivdual needs of immigrants. It is possible to book an appointment or ask a direct question by writing to: integration.borga(at)luckan.fi.

The networking tool DÖRREN in Porvoo
DÖRREN helps immigrants who are job-seekers or work with something that does not match their competence to build their own networks within their professional sector. DÖRREN helps immigrants build a professional network that is important when they want to enter the labor market. More information at www.dorren.fi

Events
We arrange different social events and courses. Luckan Integration works with different institutions in the Porvoo region, MAP (Multicultural Association of Porvoo), Porvoon Kansalaisopisto, Borgå folkakademi, Porvoo Immigrant Services and many others.

Integration coordinator Niklas Grönroos, tel. +358 50 521 0093, integration.borga(at)luckan.fi