Historik

Aktiebolaget Svenska Gården i Borgå grundades i november 1919 av en grupp framsynta personer från dåvarande Borgå stad och Borgå landskommun. Avsikten med bolaget var att förverkliga planerna på en svensk gård i Borgå.

Ortens svenska föreningar behövde ett centralt ställe att träffas på, en plats där kultur i alla former kunde utövas. Insamling av pengar för ett nybygge startades omedelbart, men det dröjde ända till försommaren 1934 innan tillräckligt med pengar hade samlats in.

Teaterföreningen i Borgå bidrog med tomten vid Borgå torg mot aktier i bolaget och med löften om lån från de lokala bankerna, utöver inbesparade medel, startade uppförandet av Svenska Gården i Borgå. Nybygget var på sin tid ett av de mest betydelsefulla i Borgå. Huset stod färdigt i slutet av juni 1935 och invigdes den 17 november 1935. Borgåbygden hade fått en centralt belägen, vacker och modern byggnad för teater- och annan kulturverksamhet.

Huset är ritat av arkitekt Valter Jung, bland annat känd som upphovsman till hotell Torni i Helsingfors. Svenska Gården i Borgå är en vacker representant för 30-talets uppskattade arkitektur som med sitt harmoniska och samtidigt funktionella formspråk ger rum för teater, fester, klubbverksamhet och affärsverksamhet. I Svenska Gårdens utrymmen finns även flera intressanta konstverk av vilka speciellt kan nämnas konstnär Lennart Segerstråles stora monumentalmålning ”Nyländska sången” samt en i finska förhållanden unik, antik marmorstaty, föreställande en ung satyr.

Restaurangtillbyggnaden mot Runebergsesplanaden förverkligades år 2009 och är ritad av arkitektbyrå Erat Ab med Sebastian Lönnqvist som ansvarig arkitekt.