Mötes- och festutrymmenas pris

Linsén: 70 platser
Arlander: 30 platser
Segerstråle: 20 platser
Terrassen: 30 platser
Wahlroos: 8 platser

 

VARDAGAR

 • Må-fre, 4 h: 140 € inkl. moms
 • Må-fre, 8 h: 200 € inkl. moms
 • Linsén, 8 h: 250 € inkl. moms
 • Tilläggsutrymme, 4 h: 120 € inkl. moms
 • Tilläggsutrymme, 8 h: 160 € inkl. moms
 • Hela festvåningen, dagtid: 550 € inkl. moms
 • Hela festvåningen, kvällar: 600 € inkl. moms
 • Städavgift kvällar: 75 € inkl. moms

VECKOSLUT

 • Dagtid, lö-sö: 225 € inkl. moms
 • Kvällstid, fre-lö-sö: 275 € inkl. moms
 • Linsén, fre-lö-sö: 300 € inkl. moms
 • Tilläggsutrymme: 185 € inkl. moms
 • Hela festvåningen, fre kväll, lö, sö: 600 € inkl. moms
 • Städavgift veckoslut: 75 € inkl. moms

MÖTESPAKET (för minimi 10 personer)
44 €/person inkl. moms. Mötespaketet inkluderar:

 • Morgonkaffe med fylld semla
 • Lunch
 • Eftermiddagskaffe med kaffebröd
 • Hyra för mötesutrymmet

 

Grand-salens pris

Grand-Salen har 291 platser.

VARDAGAR måndag-torsdag

 • Minimi 4 h kl 9-18 inklusive teknik 4 h: 900 € inkl. moms
 • Kvällar inklusive teknik 8 h: 1450 € inkl. moms
 • Ytterligare teknik 57,50 €/h inkl. moms

VECKOSLUT fredag-söndag

 • Fre, lö, sö, inklusive teknik 8 h: 1650 € inkl. moms
 • Ytterligare teknik 57,50 €/h inkl. moms

Förhandla med personalen om hur mycket förberedelse ditt evenemang behöver. Husets tekniska utrustning manövreras alltid av en tekniker från huset. Utöver detta kan egna tekniker användas.

 

Understöd för kulturevenemang

Borgå stads kulturtjänster beviljar understöd för kulturevenemang. Med kulturevenemang avses evenemang öppna för publik inom scenkonst som musik, teater och dans. Understöden för Kulturhuset Grands del kan ansökas två gånger per år.  Mer information och ansökningsblankett finns på Borgå stads kulturtjänsters hemsidor: https://www.borga.fi/kulturbidrag-och-pris

 

Annulleringsavgift
Annulleringsavgiften är 50 % av det totala priset ifall annulleringen sker mindre än två veckor före tillställningen.

 

Bokningar
Grand-Luckan
tfn 019 582 002
luckan(at)grand.fi
www.grand.fi