Mötes- och festutrymmens pris


LINSÉN
(70 m2, 14.46 m x 5.65 m, ca. 50 platser)
Vardagar, må-to, max 8 h: 250 €
Veckoslut, fre, lö eller sö: 375 €

ARLANDER (30 m2, 6.30 m x 5.65 m, ca. 30 platser)
Vardagar, må-to, 4 h: 140 €
Vardagar, må-to, 8 h: 200 €
Veckoslut, fre, lö eller sö: 275 €

LINSÉN + ARLANDER (ca. 80 platser)
Vardagar, må-to, dagtid: 450 €
Vardagar, må-to, kvällstid: 525 €
Veckoslut, fre, lö eller sö: 600 €

LILLA (78 m2, n. 13m x 6 m, ca. 30 platser)
Vardagar, må-to, 4 h: 150 €
Vardagar, må-to, 8 h: 250 €
Veckoslut, fre, lö eller sö: 325 €

Prisen inklusive moms.

Annulleringsavgift
Annulleringsavgiften är 50 % av det totala priset ifall annulleringen sker mindre än en månad före tillställningen.


Grand-salens pris

Grand-salen har 291 platser.

VARDAGAR måndag-torsdag

  • Minimi 4 h kl 9-18 inklusive teknik 4 h: 900 € inkl. moms
  • Kvällar inklusive teknik 8 h: 1450 € inkl. moms
  • Ytterligare teknik 62 €/h inkl. moms

VECKOSLUT fredag-söndag

  • Fre, lö, sö, inklusive teknik 8 h: 1650 € inkl. moms
  • Ytterligare teknik 62 €/h inkl. moms

Förhandla med personalen om hur mycket förberedelse ditt evenemang behöver. Husets tekniska utrustning manövreras alltid av en tekniker från huset. Utöver detta kan egna tekniker användas.

Understöd för kulturevenemang

Borgå stads kulturtjänster beviljar understöd för kulturevenemang. Med kulturevenemang avses evenemang öppna för publik inom scenkonst som musik, teater och dans. Information och ansökningsblankett finns på Borgå stads kulturtjänsters hemsidor: https://www.porvoo.fi/sv/kultur-och-fritid/kultur/kultursalarnas-avtalspriser-ny/

Annulleringsavgift
Annulleringsavgiften är 50 % av det totala priset ifall annulleringen sker mindre än en månad före tillställningen.

Bokningar
Kulturhuset Grand
telefon: 019 582 002
epost: luckan(at)grand.fi
www.grand.fi