Styrelsemedlemmar

Ordförande: Timo Rajakaltio – företagare, mentor

Vice ordförande: Leena Stolzmann – rektor för Borgå Konstskola

Magnus Björklund – VD för Svenska Gården i Borgå

Anne Laitinen – kulturdirektör, Sibbo kommun

Jan-Erik Mansikka – professor i pedagogik

Robert Jordas – företagare

Klaus Suhonen – företagare

Gunilla Söderholm – företagare

Kalle Katz – musiker

 

Suppleanter

Laura Karén – “kulturkonsument”

Henrika Nordin – tj verksamhetsledare