Styrelsemedlemmar

Ordförande: Timo Rajakaltio – Företagare, mentor

Vice ordförande: Leena Stolzmann – Rektor för Borgå Konstskola

Magnus Björklund – VD, Svenska Gården i Borgå

Anne Laitinen – Kulturdirektör, Sibbo kommun

Jan-Erik Mansikka – Professor i pedagogik

Robert Jordas – Företagare

Gunilla Söderholm – Företagare

Sebastian Holmén – VD, Simolin Oy Ab

Laura Karén – Producent, LillaVillan

Suppleanter:

Emilie Adolfsson – Musik-mångsysslare

Jonas Blomqvist – Tf koordinator på Borgå Konstskola