Styrelsemedlemmar

Ordförande: Timo Rajakaltio – Företagare, mentor

Vice ordförande: Emilie Adolfsson – Musikpedagog, musiker, företagare inom kulturbranschen

Leena Stolzmann – fd Rektor, Borgå Konstskola

Anne Laitinen – Kulturdirektör, Sibbo kommun

Laura Karén – Producent, Lilla Villan

Elin Blomqvist-Valtonen – Förhandlingschef, Akava och medlem i stadstyrelsen

Mika Kosunen – Utbudsexpert, Yle

Suppleanter:

Jan-Erik Mansikka – Professor i pedagogik

Mika Fagerudd – Skådespelare