Styrelsemedlemmar

Ordförande: Timo Rajakaltio – Företagare, mentor

Vice ordförande: Leena Stolzmann – fd. rektor för Borgå Konstskola

Magnus Björklund – VD, Svenska Gården i Borgå

Anne Laitinen – Kulturdirektör, Sibbo kommun

Jan-Erik Mansikka – Professor i pedagogik

Laura Karén – Producent, LillaVillan

Emilie Adolfsson – Musikmångsysslare

Suppleanter:

Robert Jordas – Företagare

Sebastian Holmén – VD, Simolin Oy Ab