Grand-salen

Grand-salen har en lång historia. Utrymmet har fungerat som bland annat restaurang, nattklubb samt som biografen Kino Grand. Salens vägg pryds av väggmålningen Uusmaalainen laulu/Den nyländska sången som målats av konstnären Lennart Segerstråle (1892-1975) redan i husets byggnadsskede (1935). Målningen är 3 x 9 m och täcker en stor del av väggen på Salens norra sida.

Grand-salen rymmer 291 personer i stigande läktare. Läktarens första rad, som är på golvnivå kan i sin helhet plockas bort (platserna 1-17) eller flyttas på för att göra rum för t.ex. rullstolsplatser.

Se Grand-salens platskarta HÄR.

Ljud- och ljusbordet är placerat mitt i läktaren för att garantera bästa möjliga ljudupplevelse för salens alla sittplatser.

Scenen är 7 x 9 m. På bägge sidor samt bakom bakkulissen finns dessutom en meter passageutrymme.

Till salens utrustning hör en Yamaha-flygel.

I taket finns en Panasonic-videokanon och framför scenens ridå finns en stor projektorduk som kan sänkas ner för att möjliggöra filmvisningar och föredrag av hög kvalitet och synlighet även på salens sista rader. I taket ovanför scenen finns dessutom en videokanon som projicerar på en duk på scenens bakre vägg i samband med tex. konserter och teaterföreställningar.

Grand-salen har fibernät.

Grand-salens ridå är teatraliskt röd, kulisserna och sidoridåerna är svarta. Scenen är tillräckligt stor för att också större sammansättningar så som körer eller big band -orkestrar skall få plats. Scenen kan också med hjälp av olika ljus- och skuggtekniker anpassas för tex. enmansföreställningar och stand-up.