• 019 582 002
  • luckan@grand.fi

Kulturcafé med Unni Malmgren och Gitte Laurell

Kulturcafét är en mötesplats för kulturaktörer och kulturkonsumenter. Målet är att skapa diskussion kring vår finlandssvenska identitet och hur kulturen formar den. Kulturcafét vill belysa frågor som; Varför behövs kultur på svenska i Finland? Hur kan kulturkonsumenter stöda och möjliggöra kultur på svenska även i framtiden?
Tanken är att skapa en plattform där kulturaktörer och kulturkonsumenter möts. En mötesplats med lågtröskel vars mål är att skapa diskussion och öka förståelsen för kulturens betydelse i formandet av den finlandssvenska identiteten.

Den här gången gästas Kulturcaféet av Unni Malmgren, tv- och radiochef på Svenska Yle och Gitte Laurell, chef för Yle Arenan på svenska.

Kulturcafét är ett gratis evenemang och Grand bjuder på kaffe med tilltugg.


Event Booking Form

About Post Author

Grand Luckan