• 019 582 002
  • luckan@grand.fi

Kulturcafé med Fredrik Furu

Artisten och låtskrivaren Fredrik Furu gästar vårt Kulturcafé den här gången och bjuder också på lite musik. Som moderator fungerar Daniela Andersson.

Kulturcafé-inbandningen hittar du på Kulturhuset Grands YouTube-kanal: https://www.youtube.com/channel/

Kulturcaféet är en mötesplats för kulturaktörer och kulturkonsumenter. Målet är att skapa diskussion kring vår finlandssvenska identitet och hur kulturen formar den. Kulturcaféet vill belysa frågor som; Varför behövs kultur på svenska i Finland? Hur kan kulturkonsumenter stöda och möjliggöra kultur på svenska även i framtiden? Tanken är att skapa en plattform där kulturaktörer och kulturkonsumenter möts. En mötesplats med låg tröskel vars mål är att skapa diskussion och öka förståelse för kulturens betydelse i formandet av den finlandssvenska identiteten.

Med stöd av:
Svenska Folkskolans Vänner, Svenska kulturfonden, Konstsamfundet, Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse och Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond.

 

 

 


Event Booking Form

About Post Author

Grand Luckan