LillaLuckan är ett öppet barnkulturrum i Kulturhuset Grand. LillaLuckan arrangerar olika program för barn och barnfamiljer.

Liv i LillaLuckan -program arrangerar vi två tisdagar i månaden och dessa program är öppna för alla som vill delta. Liv i LillaLuckan kan vara dans-, teater-, musik- och ordkonstverkstäder, pjäser, uppträdanden, sagostunder eller pyssel.

I LillaLuckan finns också en samling med barnböcker, leksaker, spel och pysselmaterial till förfogande.

Kulturhuset Grands barnkultur har verksamhet för barn, familjer, lågstadier, högstadier och personer som jobbar med barn. Genom verksamheten vill vi att barn ska få bekanta sig med så många kulturformer som möjligt samt skapa gemensamma upplevelser för barnfamiljer.

Finansiärer:
Aktiastiftelsen i Borgå, Konstsamfundet, Niclas Kiljanders fond, Luckans barnkulturnätverk, Folktinget, Borgå stads kulturtjänster, Brita Maria Renlunds stiftelse.