Årshyresgäster

Vi har en hel mängd hyresgäster (föreningar), som håller sina möten och annan verksamhet i våra utrymmen:

 • Borgå Navigationsklubb
 • Borgå Trädgårdsförening
 • Borgåbygdens Ungdomsförbund (BUF)
 • Borgånejdens släkt- och bygdeforskare
 • Borgånejdens sång- och musikförbund
 • Kamera-67
 • Pohjola-Norden i Borgå
 • Porvoon Bridgekerho – Borgå Bridgeklubb
 • Porvoon Kansalaisopisto – Borgå Medborgarinstitut KoMbi
 • Garantiföreningen för Postbacken
 • Runebergskören BSB rf.
 • Svenska Folkpartiet i Borgå
 • Svenska Klubben i Borgå
 • Vinföreningen Munskänkarna
 • Visans Vänner i Östranyland
 • Östra Nylands Allmogebåtförening
 • Östnylands Brage