Yhteistyökumppanimme:

Finha Trading Oy
LokalTapiola LähiTapiola
Mikrokulma
Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag
Porvoon Energia Oy – Borgå Energi Ab
Östnyland


Lisäksi seuraavat tahot tukevat toimintaamme:

Aktiasäätiö Porvoo
Brita Maria Rehnlunds minne
Emilie och Rudolf Gesellius fond
Eugéne, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse
Föreningen Konstsamfundet
Niclas Kiljanders stiftelse
Porvoon kaupungin kulttuuripalvelut
Svenska folkskolans vänner
Svenska kulturfonden
Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningen
William Thurings stiftelse
Östnylands Lucia Jury