Grand logo2013

Barnkultur

Vår barnkulturverksamhet består av kulturevenemang, kreativa verkstäder, utställningar och av att skapa en mötesplats för barn och familjer.

Kulturprogram för barnfamiljer:

KalasLördag: Barnkalas för att fira Grand 25

Premiär: Det blir bara värre (minimusikal)

Det blir bara värre (minimusikal)

Det blir bara värre (minimusikal)

Det blir bara värre (minimusikal)

Jul med Alfons Åberg, Barnens Estrad

Familjecafé

Familjecafét är en gratis, lågtröskelverksamhet där vi erbjuder möjlighet till lek och pyssel utan strikta ramar. Det bjuds alltid på något smått att äta och dricka både till de vuxna och de små.

Liv i LillaLuckan

Luckan Borgå arrangerar regelbunden öppen barnkulturverksamhet under benämningen Liv i LillaLuckan. Liv i LillaLuckan programmet är gratis med kräver anmälan till luckan@grand.fi.

Kommande program:

Liv i Lilla Luckan: Norden runt med Kracke (åk.1-2) 

Liv i Lilla Luckan: Ordplask med Sydkustens
ordkonstskola (0-2 år)

Liv i Lilla Luckan: Färgbad för babyn (4-12 mån)

Bekanta dig med Luckannätverkets mångsidiga barnkulturverksamhet här: https://barnkultur.luckan.fi/

Lastenkulttuuri_Färgbad 27.9.2022_4