• 019 582 002
  • luckan@grand.fi

Vi minns m/s Irma – minnestillställning

Med anledning av att det förflutit 50 år sedan m/s Irmas förlisning och att Cecilia McMullens bok ”Vi minns m/s Irma” har kommit ut, ordnas det en minnestillställning. Programmet kommer att bestå av olika inslag i tal och bild, sång och musik.

Efter programmet kaffe.
Tillställningen är avgiftsfri.

Tilläggsuppgifter: Helen Grönqvist-Lönnroos, tel. 040 546 6648


Event Booking Form

About Post Author

Grand Luckan