• 019 582 002
  • luckan@grand.fi

Vändagskaffe – Ystävänpäiväkahvit

Välkomna in på kaffe! Kom in och avtacka Birgitta Palmqvist och välkomna Nadina Vihinen som ny verksamhetsledare samt bekanta dig med vårens program!

Tervetuloa kahville! Tule kiitämään Birgitta Palmqvistiä hänen ajastaan Grandissa ja toivottamaan Nadina Vihistä tervettuleeksi Grandin uutena toiminnanjohtajana sekä tutustumaan Grandin kevään ohjelmistoon!


Event Booking Form

About Post Author

Grand Luckan