• 019 582 002
 • luckan@grand.fi

Porvoon keskustan kehittämissuunnitelman esittely- ja keskustelutilaisuus

Kaupungin asukkaille, yrittäjille ja muille kiinnostuneille järjestetään maanantaina 25.11. kello 17-19 Kulttuuritalo Grandissa keskustelutilaisuus, jossa esitellään Porvoon torin asemakaavaluonnosta.

Keskustan kehittämissuunnitelman ensimmäisenä hankkeena nähtäville on tulossa torin asemakaavaluonnos. Torin lisäksi tilaisuudessa esitellään Läntisen Mannerheiminväylän ja Citymarketin korttelin suunnitelmat ja kehittämisvisiot. Läntinen Mannerheiminväylä muuntautuu puolestaan Porvoon puistokaduksi ja osaksi keskustaa. Rihkamatorilta voisi avautua promenadi, joka kulkisi kokonaan uudistetun Citymarketin korttelin läpi, yhdistäen Vanhan Porvoon alueen torin alueeseen. Suunnitelmat ovat eri vaiheissa. Osa on vasta idea-asteella, toisista on jo kaavaluonnoksia.

Keskustelutilaisuuden ohjelma

 • Apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultzin tervehdys
 • Arkkitehti Samuli Woolston ja DI Seppo Karppinen esittelevät torin suunnitelmia
 • Liikenneinsinööri Antti Rahiala esittelee keskustan pysäköintiselvityksen
 • Kaupunkisuunnittelupäällikkö Dan Mollgren esittelee Porvoon puistokadun ja korttelin 23 suunnitelmia
 • Suunnitelmista asemakaavaksi, Dan Mollgren
 • Keskustelua

Tilaisuuden puheenjohtajana toimii aluekehitysjohtaja Topi Haapanen Posintrasta.

Tilaisuus striimataan

Tilaisuutta on mahdollisuutta seurata myös verkossa. Lähetyksessä on DVR-ominaisuus eli lähetyksen seuraamisen voi aloittaa myöhemmin striimauksen aikana. Katsoja voi keskeyttää, jatkaa sekä kelata tallennetta. Tallenne on myös katsottavissa striimauksen päätyttyä. Tilaisuuden keskusteluja ei striimata.

 

 

Presentation av och diskussion om utvecklingsplanen för Borgå centrum

Förslaget till detaljplan för Borgå torget presenteras för invånare, företagare och övriga intresserade på måndag 25.11 klockan 17–19 i Kulturhuset Grand.

Det första projektet i utvecklingsplanen för Borgå centrum som ska läggas fram är ett utkast till detaljplan för torget. Utöver torget presenteras det planer och utvecklingsvisioner för Västra Mannerheimleden och Citymarkets kvarter. Västra Mannerheimleden blir Borgå parkgata och en del av centrumet. Det skulle leda en promenad från Krämaretorget genom det helt förnyade Citymarkets kvarter. Promenaden skulle koppla gamla stan samman med torgets område. Planerna är i olika skeden. En del av planerna är först på idéstadiet, för en del finns redan planutkast.

Program för diskussionsevenemang

 • Hälsning av biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz
 • Arkitekt Samuli Woolston och DI Seppo Karppinen presenterar planer för torget
 • Trafikingenjör Antti Rahiala presenterar parkeringsutredningen för centrum
 • Stadsplaneringschef Dan Mollgren presenterar planer för Borgå parkgatan och kvarteret 23
 • Från planer till detaljplan, Dan Mollgren
 • Diskussion

Ordföranden för evenemanget är regionutvecklingsdirektör i Posintra Topi Haapanen.

Tillställningen direktsänds

Tillställningen kan också följas på webben. Sändningen har en DVR-egenskap, vilket betyder att man kan börja följa sändningen senare. Tittaren kan avbryta, fortsätta och spola inspelningen. Man kan titta på inspelningen också efter att direktsändningen har slutat. Diskussionen på tillställningen direktsänds inte.


Event Booking Form

About Post Author

Grand Luckan