• 019 582 002
  • luckan@grand.fi

Porvoo Borgå Big Band & Paroni Paakkunainen

Porvoo Big Band esittää Paroni Paakkunaisen musiikkia.
Dir. Robert Löflund
Järj. Porvoonseudun Musiikkiopisto
Liput: 15 €/10 €, Grand-Luckanista, Piispankatu 28, Porvoo, puh. 019 582 002, luckan@grand.fi

 

Porvoo Big Band, alun perin Porvoon maalaiskunnan Big Band

Perustettu noin 1977, tarkkaa ajankohtaa ei tiedetä. Perustaja ja ensimmäinen kapellimestari oli Juho Alvas, joka toimi Porvoon maalaiskunnan musiikki­johtajana. Porvoon Maalaiskunnan Big Band perustettiin orvoon maalaiskunnan puhallinorkesterin yhteyteen, jolloin samoja muusikoita käytettiin myös Big Bandissa.

Sen ajan erikoisuutena oli, että Big Bandissä oli myös sousafoni. Alvaksen aikana orkesterin tunnussävel oli Who ́s Sorry Now ja se soitettiin lähes aina ensimmäisenä. Juho Alvas johti orkesteria aina eläkkeelle lähtöön asti eli vuoteen 1984.

Juhoa seurasi tahtipuikossa trumpettitaiteilija Reijo Tikka 1984–1985. Reijon vuotena harjoiteltiin swingin aakkosia kunnolla ja kun Olli Pitkänen astui ruoriin 1985, orkesteri oli kehittynyt jazzin saralla paljon. Olli Pitkäsen kausi olikin pitkä, aina vuodesta 1985-­2003.Tähän kauteen mahtuu lukuisia konsertteja ja keikkoja aina Porvoon kauppaopiston konserttitanssiaisista 2000-­luvun teemailtoihin. Olli järjesti paljon koulutuksia orkesterille ja viikonloppuharjoituksia nimekkäiden muusikoiden johdolla. Heistä mainittakoon mm. Markku Johansson, Esko Heikkinen, Antti Rissanen, Matti Oiling, Pentti Lasanen, Phil Wilson, jne.

Myös Imatran Big Band festivaaleilla käytiin kilpailemassa ja ottamassa oppia monena vuotena. Imatran festivaalien yhteydessä mainittakoon pasuunasektion kunniamaininta, jonka luovutti itse maestro Erik Lindström.

Vuonna 2003 kapellimestarin ohjat otti orkesterin oma kasvatti Roope Löflund, joka jatkaa ruorissa edelleen. 2000-­luvulla tulivat tunnetuksi varsinkin BigBand-teemakonsertit, joita tuotettiin yli 10 vuotta ja ne tulivat Porvoolaisyleisön suosimiksi tapahtumiksi. Big Bandin solistikaarti on ollut mittava, esimerkkinä Marjorie, Soulsisters, Sami Saari, Eino Gröhn, Paula Koivuniemi, Pete Parkkonen ja Mikko Leppilampi.

Big Band on esiintynyt ulkomaila vuosien aikana mm. Norjassa, Tanskassa, Ruotsissa, Hollannissa, Ranskassa, Eestissä, Saksassa sekä Kreikkassa.

Teksti: Jari Nenonen

 

Borgå Big Band spelar musik av Paroni Paakkunainen.
Dir. Robert Löflund
Arr. Borgånejdens Musikinstitut
Biljetter: 15 €/10 € från Grand-Luckan, Biskopsgatan 28, Borgå, tel. 019 582 002, luckan@grand.fi

Borgå Big Band, ursprungligen Borgå landskommuns Big Band

Grundat ung. 1977, ingen vet exakt tidpunkt. Grundare och första kapellmästare var Juho Alvas, som fungerade som Borgå landskommuns musikledare. Borgå landskommuns Big Band grundades i samband med Borgå landskommuns blåsorkester, då samma musiker användes också i Big Bandet. Den tidens specialitet var sousafonen i Big Bandet. På Alvas tid var ”Who ́s Sorry Now” orkesterns signaturmelodi och den spelades nästan alltid som första låt. Juho Alvas ledde orkestern ända till sin pension, år 1984.

Som Juhos efterträdare vid taktpinnen kom trumpetkonstnären Reijo Tikka 1984­-1985. På Reijos år övades swingens grunder ordentligt och när Olli Pitkänen tog över kommandot 1985, hade orkestern utvecklat sig ordentligt inom jazzen. Olli Pitkänens tid var lång, från 1985–2003.  I den här eran ingår otaliga konserter och spelningar, allt från Borgå handelsläroverkets konsertdanser till 2000­ talets temakvällar. Olli ordnade många skolningar till orkestern samt veckoslutövningar under ledning av kända musiker, bl. a. Markku Johansson, Esko Heikkinen, Antti Rissanen, Matti Oiling, Pentti Lasanen, Phil Wilson mm.

På Imatra Big Band festivalen deltog de i tävlingar och inskaffade lärdom i många år. I samband med Imatras festival bör nämnas basunsektionens hedersomnämnande, som överläts av maestron själv, Erik Lindström.

År 2003 togs kapellmästaruppgifterna över av orkesterns egen lärjunge Roope Löflund, som fortfarande leder orkestern. På 2000­ talet blev speciellt Big Band temakonserterna kända, de producerades i tio år och blev populära tillställningar bland Borgåpubliken. Solistgarden har varit storartad, bl.a Marjorie, Soulsisters, Sami Saari, Eino Gröhn, Paula Koivuniemi, Pete Parkkonen och Mikko Leppilampi.

Utlandsresorna har också varit otaliga för Big Bandet och de har uppträtt i bl.a. Norge, Danmark, Sverige, Holland, Frankrike, Estland, Tyskland och Grekland.

Text: Jari Nenonen

 


Event Booking Form

About Post Author

Grand Luckan