• 019 582 002
  • luckan@grand.fi

MUSIKUTBILDNINGARNAS GEMENSAMMA TURNÉ 2020

De finlandssvenska musikutbildningarna och DUNK går med enad front in för att skapa en gemensam konsertturné under vecka 6 och 7. Med förenade resurser kan vi bättre lyfta fram både bredd och spetskompetens inom musikutbildningarna.

KRAFTTAG BEHÖVS

Musikutbildningarna vill stärka rekryteringen till konst- och musikutbildning på svenska

i Finland. De senaste åren har utbildarna gått in för att kontinuerligt förbättra och förenkla samarbete, optimering av resurser och studiestigen för alla studerande. I stället för att varje organisation ordnar egna småskaliga turnéer och informationstillfällen och försöker få enskilda besök i grundskolor och gymnasier har vi konstaterat att alla vinner på gemensamma, kvalitativa och informativa skolbesök.

LOKALA AKTÖRER

Borgå Folkakademi är en av utbildningarna som är med i projektet tillsammans med de övriga yrkesutbildarna i musik. En av målsättningarna med projektet är att visa upp de lokala studiemöjligheterna.

- För oss är samarbetet inom utbildningen mycket viktigt. Fler dylika initiativ behövs för att trygga rekryteringen till våra studielinjer, säger Emil Rosendahl och Martin Enroth från DUNK som tillsammans med Peik Holländer från Akan är med och planerar turnén.

STUDERA MUSIK I FINLAND

- Är du intresserad av att jobba med musik i framtiden? Det är vi som uppträder på scenen och jobbar bakom scenen med denna konsert!

Det finns ett fint utbud av specialiseringsområden inom musikutbildning. Du kan studera allt från klassisk musik till hårdrock, musikpedagogik och ljud- och ljusteknik.

Utbildningen och yrkeslivet inom musik är en kreativ bransch, där det är väldigt vanligt att du själv skapar din arbetsplats. Många av framtidens jobb har ännu inte uppfunnits, men genom att studera musik kan du få hjälp med att skapa dig de kontakter och kunskaper du behöver för att lättare kunna lyckas.

Läs mer om studiemöjligheter på vår hemsida, social media och utbildarnas egna forum. Alla musikutbildare och medverkande önskar er varmt välkomna på konsert!

 


Event Booking Form

About Post Author

Grand Luckan