• 019 582 002
  • luckan@grand.fi

FULLSATT! Love

FÖRESTÄLLNINGEN ÄR FULLSATT!

Love är en pjäs om genus, jämställdhet och identitet för målgruppen 4-10-åringar. Syftet med pjäsen är att belysa, ifrågasätta och väcka diskussion kring traditionella könsroller och normer, och genom detta ge barnen större valmöjligheter. Inför föreställningen har Unga Scenkompaniet diskuterat med och observerat barn i målgruppsåldern.

Love är en show om ett barn, om alla barn och alla vuxna, om ett barn som heter Love, som vill vara på hundratusen olika sätt, som har hundratusen olika möjligheter.

”Teater är ett kraftfullt redskap om man vill påverka attityder, åsikter och fördomar/…/att göra en teaterföreställning för barn som verkligen lyckas i sitt uppsåt att påverka är ingen lätt match. Det kräver att man ser världen ur barnens perspektiv, är lyhörd för dem och försöker sätta sig in i deras tankar och känslor, och att man reflekterar över sig själv som barn. Och framförallt kräver det att man tar barnen på allvar. Allt detta har den fria teatergruppen Unga Scenkompaniet gjort då de skapat sin nya föreställning Love, och slutresultatet är en lite pärla.”   (Vasabladet 11.9.2016)

Text och regi: Alexandra Mangs

På scenen: Annika Åman och Alexandra Häggman

Föreställningens längd: ca. 50 min.

Föreställningen är gratis. Boka plats via Grand-Luckan, tel. 019 582 002 eller luckan@grand.fi.

Föreställningen hör till Svenska Veckan -programmet i Borgå.


Event Booking Form

About Post Author

Grand Luckan