• 019 582 002
  • luckan@grand.fi

Liv i LillaLuckan: Konstverkstad med Borgå konstskola

I april har visas Optima-Kårkullas utställning Småfåglar och fågelholkar på Grand. I samband med med utställningen arrangerar LillaLuckan och Borgå konstskola en konstverkstad för 5-7 åringar. Under verkstaden bekantar vi oss med utställningen och inspirerade av den skapar vi egna konstverk.

Evenemanget är avgiftsfritt, men kräver anmälan. Anmäl dig i Luckan på Grand eller via luckan@grand.fi.


Event Booking Form

About Post Author

Grand Luckan