• 019 582 002
  • luckan@grand.fi

Liv i LillaLuckan: Högläsning under Nordiska Litteraturveckan

Välkomna på högläsning till LillaLuckan under Nordiska Litteraturveckan!

Högläsningen av boken Pippi firar födelsedag sker samtidigt i hela Norden. Då Pippi firar födelsedag, får vi gå på kalas i Villa Villekulla, där både häst och apa tar plats vid bordet. Så låt oss släcka lamporna, tända ett ljus, och vara del av högläsningsupplevelsen som når över 150 000 personer runtom i världen.

Nordiska litteraturveckan är ett högläsningsevenemang då nordisk litteratur på ett valt tema läses upp samtidigt i hela Norden. Projektet, som administreras av Föreningarna Norden, verkar för att sprida och manifestera högläsning, nordisk litteratur samt nordisk berättartradition. Nordiska litteraturveckan äger rum vecka 46, och då arrangerar olika ställen som bibliotek, skolor och andra kulturinstitutioner högläsning för barn och unga på morgonen, och vuxna på kvällen.

Varje år väljs ett nytt tema samt en ny barn-, en ungdoms- och en vuxenbok som på något sätt kan förknippas med det temat. Temat och böckerna väljs av Nordiska litteraturveckans referensgrupp, som består av en representant från varje nordiskt land och självständigt område. Årets högläsningsböcker avspeglar alla temat Fest i Norden och inbjuder lyssnarna till delaktighet i de litterära festerna genom det skrivna ordets magi. Projektet finansieras av Nordiska ministerrådet.

Evenemanget arrangeras i samarbete med Pohjola-Norden.

Evenemanget är gratis och kräver ingen anmälan. Välkommen!


Event Booking Form

About Post Author

Grand Luckan