• 019 582 002
  • luckan@grand.fi

Kvinnoöden i Borgå – Naiskohtaloita Porvoossa

Alvakören och Föreningen Alva Forsius Minne rf arrangerar tillsammans en välgörenhetskonsert. Dirigent Nina Fogelberg.

Kvinnoöden i Borgå 
Borgå Turistguiders minidrama berättar historierna om några kvinnor med Borgåanknytning, vilka bara nämnts vid sidan om sina mycket mer kända makar, eller blivit helt bortglömda av den stora allmänheten - men vars gärningar förtjänar att minnas och hyllas.

Alvakören, delvis ackompanjerad av Duo Istanbul, illustrerar med sånger, som berättar om längtan, lust, tröst, glädje, svek och försoning, och så den där kärleken, förstås… Som starkt undertema finns havet, som brusar som kvinnors öden och längtan, som livets kretslopp, att födas och dö och se livet ”vandra vidare i sina barnbarns blod”, som det heter i den avslutande sången ”Andetag”.

Biljetter: 20 € inklusive kaffeservering, från Kulturhuset Grand (Biskopsgatan 28, Borgå, vardagar kl 10-17), tel. 019 582 002, epost: luckan@grand.fi. Biljetterna kan inte bokas på nätet.

De insamlade medlen går till Alva-huset. I Ungdomshemmet erbjuds barnfamiljer i Borgå familjerehabiliteringstjänster. Till Alvahuset kommer man via barnskyddet. I hemmet bor 13-21-åriga ungdomar, som inte kan bo hemma pga. egna eller familjens problem.


Alvakuoro ja Alva Forsiuksen muistoyhdistys ry järjestävät yhdessä hyväntekeväisyyskonsertin. Kuoronjohtajana toimii Nina Fogelberg.

Naiskohtaloita Porvoossa
Porvoon Matkailuoppaiden minidraama kertoo tarinoita naisista, joita usein vain ohimennen on mainittu tunnetuimpien miestensä varjossa tai jotka on suuren yleisön unohtamia – mutta jotka ovat muistamisen ja laulun arvioisia.

Alvakören, jota säestää Duo Istanbul, tarinoi lauluin, jotka kertovat kaipauksesta, halusta, lohdusta, petoksesta ja sovituksesta, ja rakkaudesta, tietenkin. Vahvana alateemana on meri, joka kuohuu naisten kohtaloita ja kaipuuta, elämän kiertokulkua, elämää ja kuolemaa.

Liput: 20 € sisältäen kahvitarjoilun, Kulttuuritalo Grandista (Piispankatu 28, Porvoo, arkisin klo 10-17), puh. 019 582 002, sähköposti: luckan@grand.fi. Lippuja ei voi varata netistä.

Keräyskohteena on Alva-talo, jossa toimii nuorisokoti ja siellä annetaan perhekuntoutuspalveluita porvoolaisille lapsiperheille. Alva-taloon tullaan lastensuojelun kautta. Nuorisokodissa asuu 13–21-vuotiaita porvoolaisia nuoria, jotka eivät voi asua kotonaan joko perheen tai nuoren omien ongelmien takia. Lisäksi Alva-talossa on paikkoja nuorten kiireellisiä sijoituksia varten

 


Event Booking Form

About Post Author

Grand Luckan