• 019 582 002
  • luckan@grand.fi

Kulturcafé med Teater Tapir

Välkommen med på vårt första Kulturcafé på Kulturhuset Grand! Kulturcaféet är en mötesplats för kulturaktörer och kulturkonsumenter. En mötesplats där finlandssvenska författare, konstnärer eller illustratörer får presentera sin verksamhet och träffa målgruppen med låg tröskel. Kulturcaféets mål är att skapa diskussion kring vår finlandssvenska identitet och hur kulturen formar den. Kulturcaféet vill belysa frågor som; Varför behövs kultur på svenska i Finland? Hur kan kulturkonsumenter stöda och möjliggöra kultur på svenska även i framtiden?

Denna gång gästas vi av författare Annika Sandelin, barnboksillustratör Linda Bondestam samt barnboksförfattare och illustratör Leena Frölander-Ulf. Tillsammans utgör de teatergruppen Teater Tapir som gör teater för barn och barnasinnade.

Under Kulturcaféet diskuterar vi böckernas och fram för allt barnböckernas inverkan på vår identitet. Vi får höra om författarnas och illustratörernas arbete samt hur de själva ser sin roll som formare av den finlandssvenska kulturen.

Kulturcafét är gratis och vem som helst får delta!
Kulturföreningen Grand bjuder på kaffe och te.

 

 


Event Booking Form

About Post Author

Grand Luckan