• 019 582 002
  • luckan@grand.fi

Kulturcafé – Mikael Crawford

Kulturcaféet är en mötesplats för kulturaktörer och kulturkonsumenter. Målet är att skapa diskussion kring vår finlandssvenska identitet och hur kulturen formar den. Kulturcaféet vill belysa frågor som; Varför behövs kultur på svenska i Finland? Hur kan kulturkonsumenter stöda och möjliggöra kultur på svenska även i framtiden? Tanken är att skapa en plattform där kulturaktörer och kulturkonsumenter möts. En mötesplats med låg tröskel vars mål är att skapa diskussion och öka förståelse för kulturens betydelse i formandet av den finlandssvenska identiteten.

Den här gången gästas Kulturcaféet av Mikael Crawford. Mikael Crawford har gett ut två romaner som utspelar sig i Östnyland och skriver som bäst på en ny. De två utgivna romanerna har väckt stor uppskattning såväl bland kritiker som vanliga läsare. Han har också gjort en lång karriär som journalist, bland annat som Yles korrespondent i USA och är nu chef för Yle Östnyland.

Kulturcaféet är ett gratis evenemang och Grand bjuder på kaffe med tilltugg.

Ta hänsyn till andra gäster och rekommendationerna!
* Stanna hemma om du känner dig sjuk eller har symptom
* Håll avstånd
* Tvätta händerna ofta och använd handdesinfektion
* Hosta och nys i armvecket
* Använd gärna munskydd

 

 


Event Booking Form

About Post Author

Grand Luckan