• 019 582 002
  • luckan@grand.fi

Kulturcafé med Sabine Forsblom

Välkommen med på Kulturcafé på Kulturhuset Grand! Kulturcaféet är en mötesplats för kulturaktörer och kulturkonsumenter. En mötesplats där finlandssvenska författare, konstnärer eller illustratörer får presentera sin verksamhet och träffa målgruppen med låg tröskel. Kulturcaféets mål är att skapa diskussion kring vår finlandssvenska identitet och hur kulturen formar den. Kulturcaféet vill belysa frågor som; Varför behövs kultur på svenska i Finland? Hur kan kulturkonsumenter stöda och möjliggöra kultur på svenska även i framtiden?

Denna gång gästas vi av författare Sabine Forsblom.

Kulturcafét är gratis och vem som helst får delta!
Kulturföreningen Grand bjuder på kaffe och te.


Event Booking Form

About Post Author

Grand Luckan