• 019 582 002
  • luckan@grand.fi

Kulturcafé med Christian Rönnbacka

Kulturcaféet är en mötesplats för kulturaktörer och kulturkonsumenter. Målet är att skapa diskussion kring vår finlandssvenska identitet och hur kulturen formar den. Kulturcaféet vill belysa frågor som; Varför behövs kultur på svenska i Finland? Hur kan kulturkonsumenter stöda och möjliggöra kultur på svenska även i framtiden? Tanken är att skapa en plattform där kulturaktörer och kulturkonsumenter möts. En mötesplats med låg tröskel vars mål är att skapa diskussion och öka förståelse för kulturens betydelse i formandet av den finlandssvenska identiteten.

Den här gången gästas Kulturcaféet av författaren Christian Rönnbacka. 

Christian Rönnbacka Facebook
Christian Rönnbacka Instagram

Detta Kulturcafé ordnas i samarbete med Pohjola-Norden i Borgå. Kulturcaféet är ett gratis evenemang, ingen förhandsanmälan krävs, och Grand bjuder på kaffe med tilltugg.


Event Booking Form

About Post Author

Grand Luckan