• 019 582 002
  • luckan@grand.fi
  • MA - PE: 10:00 - 17:00

Kulturcafé med Åsa Hellman

Kulturcaféet är en mötesplats för kulturaktörer och kulturkonsumenter. Målet är att skapa diskussion kring vår finlandssvenska identitet och hur kulturen formar den. Kulturcaféet vill belysa frågor som; Varför behövs kultur på svenska i Finland? Hur kan kulturkonsumenter stöda och möjliggöra kultur på svenska även i framtiden? Tanken är att skapa en plattform där kulturaktörer och kulturkonsumenter möts. En mötesplats med låg tröskel vars mål är att skapa diskussion och öka förståelse för kulturens betydelse i formandet av den finlandssvenska identiteten.

Den här gången träffar vi keramikkonstnären Åsa Hellman, som presenterar sin nya självbiografiska bok Savea, unelmia / Lera, drömmar / Clay, dreams. I boken berättar Åsa om sitt  liv och arbete som keramikkonstnär.  Hon skildrar också tiden som konststuderande i Helsingfors och London på 1970-talet samt hur resor till exotiska länder lämnat spår i hennes konstnärskap. Kärleken till keramiken och skapandet utgör en röd tråd i berättelsen.

Kulturcaféet är ett gratis evenemang och Grand bjuder på kaffe med tilltugg. Max. 10 personer ryms med. Varmt välkomna!

Ta hänsyn till andra gäster och rekommendationerna!
* Stanna hemma om du känner dig sjuk eller har symptom
* Håll avstånd
* Tvätta händerna och använd handdesinfektion
* Vi önskar att du använder munskydd i våra utrymmen


Event Booking Form

About Post Author

Grand Pia