• 019 582 002
  • luckan@grand.fi

Fair Sex – En workshop om ömsesidighet och sexuella gråzoner

Som vuxen är det viktigt att kunna tala med unga om sex och sexualitet. Vi vill ge verktyg att tala med unga på ett positivt och avslappnat sätt, samtidigt som man vågar närma sig lite svårare ämnen.

Ungdomsakademin har länge jobbat med metoden Fair Sex, vars syfte är att främja positiva sexuella upplevelser och motverka sexualiserat våld. Utbildningen utgår från ett socialt perspektiv på sex, med fokus på kommunikation och lyhördhet som verktyg för att se till att ta hand om sig själv och andra i relationer, och undvika sexuella gråzoner eller övertramp. Fair Sex har även en normmedveten inramning, vilket möjliggör att prata om sex på ett öppet och inkluderande sätt oavsett sexuell läggning eller könstillhörighet.

Föreläsningen riktar sig till såväl föräldrar som professionella som jobbar med unga.

Anmälan via länken https://goo.gl/forms/brim9UWLHArar6AZ2  eller till charlotta.eriksson@luckan.fi.

 


Event Booking Form

About Post Author

Grand Luckan