• 019 582 002
  • luckan@grand.fi

Erik-André med gäster

Erik-André med gäster

Finlandssvenska kvinnor; Susann Sonntag, Heléne Nyberg, Ami Aspelund och Frida Andersson

Thomas Enroths orkester

En konsertserie där Erik-André Hvidsten inviterar sina favoritgäster, samtalar med dem och avslutar med en gemensam konsert, tillsammans med Thomas Enroths orkester.Efter stor succé senaste höst i oratoriet «Skymning Gryning» och i «Ingvar - en musikalisk möbelsaga» på Wasa Teater, kommer Erik-André nu med en konsertserie med kända artister. Det är olika artister som han ser upp till och som han ser fram emot att uppträda med. Detta är kvinnor som på vart sitt håll har präglat den finlandssvenska musiken de senaste åren, kvinnor med olik bakgrund och olika sångstilar, från visor till dansbandsmusik, till schlager.

Välkommen till en hyllning av dessa finlandssvenska kvinnor!


Event Booking Form

About Post Author

Grand Luckan