• 019 582 002
  • luckan@grand.fi

Classics Never Die VI – The Beatles

HYVÄNTEKEVÄISYYSKONSERTTI - VÄLGÖRENHETSKONSERT

Konsertin tuotot ohjataan Porvoossa hyvää tekevälle kohteelle. Kohteeksi on äänestyksen jälkeen valittu "Palvelutalojen asukkaille tarjottuja kulttuurikokemuksia".

Intäkterna från konserten kommer att styras till ett gott ändamål i Borgå. Föremålet för understödet har röstats fram och går till "Kulturupplevelser för invånarna i servicehusen i Borgå".

Orkesteri - Orkestern:
Jukka Gustavson
Douglas Pashley
Calle Eklund
Bo Ingves
Tom Backman
Vera Eklund
Markku Räty
Thomas Törnroos

Solistit - Solister:
Jukka Gustavson
Douglas Pashley
Calle Eklund
Tom Backman
Vera Eklund


Liput: 30 €, Grand-Luckan, Piispankatu 28, Porvoo, puh 019 582 002, luckan@grand.fi

Biljetter: 30 €, Grand-Luckan, Biskopsgatan 28, Borgå, tel 019 582 002, luckan@grand.fi

 


Event Booking Form

About Post Author

Grand Luckan