• 019 582 002
  • luckan@grand.fi

Är du färgglad idag?

Gör ett test, klara av ännu ett prov… Är vi tillräckligt effektiva? “Är du färgglad idag?” är en bild av framtidens eller kanske till och med dagens skolvärld. Medan vi pressas och testas mer än någonsin tidigare, har inte de frågor en ung människa ställer sig själv ändrats. Är det dessa frågor som vi egentligen borde jobba med?

Fritt inträde!


Event Booking Form

About Post Author

Grand Luckan