• 019 582 002
  • luckan@grand.fi

Anförande på temat “När Finlands sak var vår”

Journalisten och författaren Eric Björklund (bilden), Stockholm, har skrivit sju böcker, som samtliga handlar om Sverige och Finland under andra världskriget; Petsamotrafiken och Petsamotrafiken i Bild beskriver de livsviktiga transporterna på Ishavsvägen 1940-1941. En mur mot öst handlar om hur civila svenska arbetare började bygga Salpalinjen på Karelska näset. Kvarkentrafiken berättar om lastbilstransporterna med vapen och ammunition över Kvarkens is under vinterkriget. Bataljon Sederholm beskriver hur en svensk militär bataljon begav sig till Karelska näset för att evakuera den befolkning som blev hemlösa efter Moskvafreden 13 mars 1940. Hemmafrontens brödraskap berättar om hur svenska jordbruksarbetare under andra världskriget åkte till Finland för att hjälpa till i jordbruket samt om den enorma mängd jordbruksredskap som skänktes till Finland.

Sammantaget kan man säga att dessa stora – och i flera fall bortglömda – insatser för Finland är den röda tråden i anförandena. Eric Björklund berättar om dessa händelser under cirka 45 minuter. Anförandena åtföljs av ett unikt och digert bildmaterial.

Eric Björklunds sedan länge slutsålda dokumentärböcker Petsamotrafiken, Petsamotrafiken i Bild, Kvarkentrafiken och Tysktrafiken har givits ut på nytt och kommer att finnas till försäljning.

Vidar Dahl från Karleby Resebyrå berättar om kommande resor till Ryssland.

Tillställningen är avgiftsfri och Karleby Resebyrå bjuder på kaffe. Välkommen!

Arrangör: Karleby Reserbyrå

 


Event Booking Form

About Post Author

Grand Luckan