• 019 582 002
  • luckan@grand.fi

Allt som lever här dör.

Pjäsen handlar om en håla som alla unga ville bort ifrån redan innan katastrofen. Men nu efter katastrofen lyder frågan: Finns det något hopp alls om att slippa bort, och vad finns där borta egentligen? Vem blir ett vilddjur, vem kämpar framåt, vem ger upp I en värld där tryggheten har grävts ner sex fot under marken?

Fritt inträde!


Event Booking Form

About Post Author

Grand Luckan