• 019 582 002
  • luckan@grand.fi

Alla får vara – Unga Scenkompaniet

Av och med: Alexandra Mangs och Annika Åman

Alla får vara är en kärleksfull hyllning till kroppen, till olika kroppar, i olika skeden av livet. En föreställning som undersöker flickors och kvinnors förhållande till sin egen kropp och identitet. Pjäsen tar även upp frågan om självbestämmanderätten över den egna kroppen.

I föreställningen möter vi två kvinnor, två systrar, som blivit tilldelade ett avgränsat utrymme där de får vistas och där de delar sin vardag med varandra. Platsen kanske finns i våra drömmar, i våra fantasier, i cyberspace, kanske i ett gränsland mellan liv och död. Inte i vårt samhälle väl? Kvinnorna utbyter tankar, upplevelser, smärtor och frustration med varandra, men även glädjen och det fantastiska i att vara kvinna.

 ”Du har en kvinnokropp, jag har en kvinnokropp, vi har något gemensamt. Vi kan förstå varandra på ett annat sätt och delar vissa erfarenheter.”

Kanske berättar de sina egna berättelser? Kanske sina förmödrars? Kanske sina medsystrars? Kanske finns det saker som de inte vill prata om?

Flickor och kvinnor från hela Svenskfinland har bidragit med pjäsmaterialet.

Från 15 år och uppåt
Längd: 45 min

Fotograf: Jonas Axberg


Event Booking Form

About Post Author

Grand Luckan