Barnkultur på Kulturhuset Grand, Lilla Luckan

Kulturföreningen Grand arrangerar verksamhet som riktar sig till barn, unga och barnfamiljer, samt personer som arbetar med barn och unga. Verksamheten innefattar kulturaktiviteter och föreläsningar, samt social och pedagogisk verksamhet.

LillaLuckan på Grand är ett finlandssvenskt rum för barnkultur. Barnkulturverksamheten ordnas främst i detta utrymme, men hela kulturhuset används också för barnkultur.

Luckan är medlem i Förbundet för barnkulturcenter i Finland som främjar verksamhetsförutsättningarna för professionellt drivna barn- och ungdomskulturcenter. Förbundet arbetar riksomfattande med kompetensutveckling och barnkultursektorns synlighet.

Finansiärer:
Aktiastiftelsen i Borgå, Konstsamfundet, Niclas Kiljanders fond, Luckans banrkulturnätverk, Folktinget, Brita Maria Renlunds Stiftelse, Borgå stads kulturtjänster