Utställningar 2018

Januari
Konstfynd från skåp och vind: En utställning till vilken Borgåborna får komma med konstverk som de är redo att göra sig av med och som inte längre ryms på väggarna.

Februari
Mikko Ojaniemi, Niko Laurila, Christian Olenius, Jukka Pinonummi ja Tero Marin: 5 * Borgå, fotografiutställning

Mars
Pia Hintula och Sirpa Rahu: Möten

April
Eeva Helle: Silivatiseilaa – akrylmålningar

Maj
Borgå Konstskolas slutarbeten

Juni
Siiri Nurkkala och Neea Virtanen: I symbios

Augusti
Viveca Husberg: Perspektiv, fotografiutställning

September
Thomas Lindberg: Smått och gott

Oktober
Kristina Bruun: Visioner

November
Jan Fröjdman: Avtryck av naturen
Carola Vento

December
Raija Jokinen