Oktober 2018: Kia Bruun – Visioner

Min utställning ”Visioner” behandlar naturen. Med dess växter, djur, ljus och skuggor bildar de en intressant och inspirerande helhet. Mina arbeten har inga traditionella namn utan de presenterar sig själva med en liten ”dikt”.