Augusti 2018: Viveca Husberg, fotoutställning Perspektiv

Jag har haft fotografering som hobby i ca. 30 år. Längs med åren har jag fotograferat många slags motiv, mestadels natur samt olika detaljer. Balans är något som jag har fäst mig vid i val av foton till utställningen, likaså att fotona är verklighetstrogna.

Mer och mer ser jag omgivningen från olika perspektiv. Då jag närmar mig 50 års ålder så har jag även fått mentalt ett annat perspektiv; därav namnet till utställningen. De flesta motiven är tagna ur olika vinklar och situationer i stadsmiljö.

Utställningen är indelad i fem olika sektioner. Tavlorna är framställda i olika material. I denna utställning har jag valt att använda chromalux, canvas, day&night-papper. Tavlorna har både eklister och traditionell inramning.

viveca.husberg@gmail.com