Luckan Integration

Information och handledning

Luckan integration erbjuder information och vägledning för invandrare i Borgåregionen. Vi stöder invandrare i deras integrationsprocess och handleder i frågor om studiealternativ, språkkurser, jobbsökning eller fritidsaktiviter.Luckan integration erbjuder också information om möjligheten att integreras på svenska i Borgå. Vi hjälper genom att söka svenskspråkiga kurser, föreningar och nätverk. Infodesken är öppen tisdagar kl 12-16 och torsdagar kl 12-16.

Mentorprogrammet FIKA

Mentorprogrammet FIKA matchar frivilliga mentorer och invandrare med liknande yrke, studiebakgrund eller intressen för ett rikt utbyte av erfarenheter och ett bredare nätverk.

Evenemang

Vi ordnar också engelskspråkiga jobbsökningskurser, svenskt språkcafé och evenemang av olika slag. Luckan Integration samarbetar med olika aktörer i Borgå, MAP (Multicultural Association of Porvoo), Borgå Medborgarinstitut, Haaga-Helia, Akan och Borgå invandrartjänster, bl.a.

Information and guidance

Luckan Integration offers information and guidance for immigrants in the Porvoo region. We support immigrants in their integration process and help them in finding language courses, work or a free time activity. We also provide information about how to discover Swedish integration pathways. Through finding the right language course, networks and associations we try to suit the indivdual needs of immigrants. The infodesk is open on Tuesdays at 12-16 and Thursdays at 12-16.

Mentorprogram FIKA

The mentorprogram pairs immigrants with voluntair mentors according to similar backgrounds and interest.

Events

We arrange different social events, Swedish language café and job search courses in english. Luckan Integration works with differnt institutions in the Porvoo region, MAP (Multicultural Association of Porvoo), Porvoon Kansalaisopisto, Haaga-Helia, Akan, Porvoo Immigrant Services and many others.

Öva svenska!

September 16th – December 16th, Wednesdays at 17.00-19.00, Grand, Biskopsgatan 28, Borgå.

Welcome to the weekly Swedish Language Café Öva svenska at Grand. During Wednesday evenings you are welcome to join the Swedish language café. Voluntary teachers will help you in practicing your spoken Swedish skills. No registration needed.

FIKA in Porvoo

Sometimes settling down to a new town or area feels difficult, and having a Finnish friend / mentor might make smaller and bigger things in life a lot easier. Would you like to build friendship with someone who has lived long enough in your new home town? FIKA wants to work against marginalisation of individuals and segregation between different groups of citizens. The primary goal is to achieve better opportunities for integration into the Finnish society.

If you want to know more, please do not hesitate to contact us!

Project coordinators:
Nora Blomqvist-Abdi, nora.blomqvist-abdi(at)luckan.fi, 050 521 0093.