Kulturhuset Grand vill erbjuda utrymme för både professionella och amatörkonstnärer. De presumtiva utställarna kan ansöka om en utställningstid och en jury väljer utställarna för året.

 

Ansökningar för år 2018

Ansökningarna för konstutställning år 2018 bör vara Kulturhuset Grand tillhanda senast 30.9.2017.

Ansökningen kan skickas per brev eller inlämnas personligen till Kulturhuset Grand, Biskopsgatan 28,06100 Borgå, eller per e-post till luckan@grand.fi. I den fritt formulerade ansökningen bör framgå utställarens namn, temat för utställningen samt önskemål om tidpunkt för utställningen. Dessutom bifogas CV och bildexempel på konstnärens verk.

Juryn

Juryn består av Leena Stoltzmann, rektor för Borgå Konstskola, Ulrica Stråhlmann, ekonomi & utställningsansvarig i Kulturhuset Grand, Anne Laitinen, chefen för kultur och fritid i Sibbo kommun samt Birgitta Palmqvist, verksamhetsledare i Kulturhuset Grand.

Beslut

Information om besluten meddelas i slutet av oktober 2017.

Utställningslokalen

Konstverken ställs ut i Grands aula, som har öppet vardagar kl 12-18. Övriga tider enligt överenskommelse. Vindfånget erbjuds i första hand till barn och unga för deras utställningar. Grand har stängt under jullovet och i juli. Grand debiterar inte hyra för utrymmet, men uppbär en provision på sålda verk enligt överenskommelse.

 

Tilläggsinformation:
Ulrica Stråhlmann, ulrica.strahlmann@grand.fi, tel. 019 582 002 (Grand-Luckan) eller 040 5433 983.