Kulturhuset Grand vill erbjuda utställningsutrymme för både professionella och amatörkonstnärer. De presumtiva utställarna kan ansöka om en utställningstid enligt följande:

Ansökning för år 2019
Ansökningen bör vara Kulturhuset Grand tillhanda senast 30.9.2018. Ansökningen kan skickas per brev eller inlämnas personligen till Kulturhuset Grand, Biskopsgatan 28,
06100 Borgå eller skickas per epost till adressen luckan@grand.fi.

I den fritt formulerade ansökningen bör framgå utställarens namn, temat för utställningen samt önskemål om tidpunkt (månad) för utställningen. Dessutom bifogas en CV och bildexempel på konstnärens verk.

Juryn
En jury väljer utställarna för året. Juryn består av Leena Stolzmann, rektor för Borgå Konstskola, Anne Laitinen, chef för kultur och fritid i Sibbo kommun samt Nadina Vihinen, verksamhetsledare på Kulturhuset Grand.

Beslut
Information om besluten meddelas i slutet av oktober 2018.

Utställningslokalen
Konstverken ställs ut i Grands aula. Aulan är öppen vardagar kl 11-17. Grand har stängt under jullovet samt i juli. Vindfånget vid frontdörren erbjuds i första hand till barn och unga för deras utställningar.

Hyra
Grand debiterar ingen hyra för utrymmet, men uppbär en provision på sålda verk enligt överenskommelse.

Tilläggsinformation:
Nadina Vihinen, nadina.vihinen@grand.fi, tel. 019 582 002 (Grand-Luckan) eller 040 845 6133.