Förbundet för barnkulturcenter i Finland är en förening för professionellt drivna barn- och ungdomskulturcenter som stärker kompetensen  inom och kännedomen om barnkultur i Finland. Förbundet är ett samarbetsforum för medlemmarna, administrerar projekt och erbjuder barnkulturaktörerna möjligheter att bygga upp nätverk.

Luckan är medlem i Förbundet för barnkulturcenter i Finland.