• 019 582 002
  • luckan@grand.fi
  • MA - PE: 10:00 - 17:00,

Å-fest 2019

Porvoon sarjakuvafestivaali Å-fest järjestetään lauantaina 9.2.2019. Tulevan tapahtuman teemana on Meri/Havet/the Sea. Porvoossa meri alkaa Porvoon joen suistosta ja jatkuu kauas ulkosaaristoon. Festivaalin nimikin viittaa jokeen (Å) eli tavallaan palaamme juurillemme viidentenä festivaalivuonna.

Meri on ikiaikainen elementti; meren sylissä voi kellua, siihen voi upota, siinä voi purjehtia, se erottaa – mutta joskus myös yhdistää. Å-fest haluaa lähestyä meriteemaa nykysarjakuvan, tasa-arvon, rohkeuden ja vuoropuhelun näkökulmista.

 

Borgås egen seriefestival Å-fest ordnas lördagen 9.2.2019. Evenemanget har i år temat Meri/Havet/the Sea. I Borgå börjar havet vid ån och fortsätter långt ut i ytterskärgården. Festivalen namn syftar på just Borgå å så på ett sätt återgår vi till våra rötter under vårt femte festivalår.

Havet är ett evigt element; i havets famn kan man flyta, man kan sjunka, på det kan man segla, det avskiljer - men kan också förena. Å-fest vill närma sig havstemat från  samtidsseriens, jämlikhetens, modets och dialogens synvinklar.


Event Booking Form

About Post Author

Grand Ida