Barnkultur på Kulturhuset Grand, Lilla Luckan

Kulturföreningen Grand arrangerar verksamhet som riktar sig till barn, unga och barnfamiljer, samt personer som arbetar med barn och unga. Verksamheten innefattar kulturaktiviteter och föreläsningar, samt social och pedagogisk verksamhet.

LillaLuckan på Grand är ett finlandssvenskt rum för barnkultur. Barnkulturverksamheten ordnas främst i detta utrymme, men hela kulturhuset används också för barnkultur.

Hösten 2018 inviger vi Lilla Luckan och höstens barnkulturprogram är fullspäckat. Nytt för hösten är verkstäder i samband med kulturhusets utställningar. Verkstäderna är kostnadsfria.

Torsdag 13.9 kl. 9 och kl. 10: Barnyoga i anslutning till Thomas Lindbergs utställning tillsammans med Viviann Seege.  FULLBOKAD
Torsdag 27.9 kl. 9.30: Litteraturverkstad kring boken Rassel prassel puss. FULLBOKAD
Torsdag 11.10 kl. 9.30: Konstverkstad kring Kia Bruuns utställning.
Torsdag 25.10 kl. 9.30: BokBio. En Bokbio verkstad innefattar en tecknad kortfilm, diskussion och kreativa övningar. Kortfilmen bygger på en bilderbok och varje film har pedagogiskt material.
Torsdag 15.11 kl. 9.30: Konstverkstad kring Jan Fröjdmans och Carola Ventos utställningar.

Utöver verkstäderna erbjuds det musik och teater för barn, mera information om den finns i vårt barnprogramblad nedan.

Luckan är medlem i Förbundet för barnkulturcenter i Finland som främjar verksamhetsförutsättningarna för professionellt drivna barn- och ungdomskulturcenter. Förbundet arbetar riksomfattande med kompetensutveckling och barnkultursektorns synlighet.

Finansiärer:
Aktiastiftelsen i Borgå, Konstsamfundet, Niclas Kiljanders fond, Luckans banrkulturnätverk, Folktinget, Borgå stads kulturtjänster